Home Tickets Essential info History Bucharest x SW
Join the Anniversary Edition: August 7-9, 2020. #SummerWell10   Join the Anniversary Edition: August 7-9, 2020. #SummerWell10   
 1. The Summer Well Campgrounds OPEN at 12 PM on Friday, 9 August, 2019 and CLOSE at 12 PM on Monday, August 12, 2019.
 1. All camping attendees must be 18 years of age or older and have valid ID.
 1. Minors must be accompanied by a parent or legal guardian or have with them the “Declaration of Commitment” signed by their parent or legal guardian.
 1. Checking in to the campsite

· Each camping attendee must have their own festival ticket and camping ticket for entrance.

· Every individual wanting to camp or enter the campgrounds will need to purchase their OWN camping ticket. If you are camping with a group, each individual in your group must have their own camping ticket. You cannot share camping tickets.

· Upon arrival at campgrounds, you will be given a camping wristband. The camping ticket will be scanned. This wristband guarantees you a spot at that particular camping facility only. It also shows the number of this campsite. The wristband must be kept at all time until 12pm on Monday 12 August.

· Those who have access to camping can get out and get in whenever they want only if they keep their wristband on hand.

· In the campsite it is forbidden any type of vehicle and the access of people that did not acquire a camping ticket or that do not have a wristband.

· Participants must come with a suitable tent depending on the number of people that will sleep in it. It is not allowed with a tent larger than the number of people. The Organizer reserves the right not to accept certain types of tent.

 1. Safety at the campsite

· ‍Tents will be installed in designated areas.

· Every campsite is divided into zones, which are marked out by means of fluorescent ribbon. Tents must be set up on the proper pitches. Fire lanes have been set out between the zones. They must be kept clear at all times. Tents in the fire lane will be immediately removed by the campsite staff.

· It is not allowed to mount tents on the roads, in shower, restaurant, toilet or access area.

· First aid - The Red Cross/SMURD ambulance service are permanently present. Need first aid? Call 112.

 1. Clean camping - In order to keep the campgrounds as clean as possible, each camper will receive a bin bag on arrival. The idea is to leave the (full) bag behind when you leave, in the dedicated area.
 1. Cigarettes are ALLOWED on the campsite.
 1. ALLOWED on the campsite
 1. NOT ALLOWED on the campsite
 1. Security

· All participants in the campsite will be subject to body searches and baggage checks whenever they will enter the campsite. Once confiscated, the objects will not be recovered later. Participants have the right to leave them in the car.

· Good advice to avoid theft: leave your valuable stuff at home. The entire campsite area will be supervised by security agents however it is not recommended to leave valuables in the tent, unguarded. None of the organizing parties (campgrounds supervisor, festival organizer, local authorities) can be held responsible for any materials misplaced, lost or stolen. Should you decide to take valuables along, you can always store them in Wardrobe area at the venue entrance.

· Damaging the camping area, toilets, showers, pool, lighting, restaurant or other objects will be punished and the accused must pay their value.

 1. All campers are expected to behave in a manner that is courteous to other campers.

1. Zona de camping Summer Well 2019 se deschide vineri, 9 august 2019, ora 12:00 și se închide luni, 12 august 2019, ora 12:00.

2. Toți participanții din camping trebuie să aibă minimum 18 ani și să prezinte un act de identitate valid.

3. Minorii trebuie să fie însoțiți de un părinte sau de un tutore legal sau trebuie să aibă la ei o “Declarație de angajament” semnată de un părinte sau tutore legal.

4. Accesul în zona de camping
• Pentru accesul în zona de camping, fiecare persoană trebuie să prezinte atât propriul bilet la festival, cât și biletul de camping.
• Fiecare persoană care dorește accesul în zona de camping va trebui să își achiziționeze propriul bilet de camping. Pentru cei care campează în grup, fiecare persoană va trebui să aibă propriul bilet. Biletele de camping nu se pot împărți.
• La sosirea în zona de camping vei primi o brățară. Biletul de camping va fi scanat. Această brățară îți va garanta un loc doar în acea zonă de camping. Aceasta arată și numărul maxim de locuri în acea zonă. Brățare trebuie păstrată în permanență, până luni, 12 august, ora 12:00.
• Persoanele care au acces în zona de camping pot ieși și intra oricând, doar dacă își păstrează brățara pe mână.
• În zona de camping este interzis accesul oricărui tip de vehicul și accesul persoanelor care nu au achiziționat un bilet de camping sau care nu au o brățară.
• Participanții trebuie să vină cu un cort corespunzător numărului de persoane care vor dormi în acesta. Nu este permis accesul cu un cort pentru mai multe persoane față de câte persoane vor dormi în acesta. Organizatorul își rezervă dreptul să nu accepte anumite tipuri de corturi.

5. Siguranța în zona de camping
• Corturile vor fi amplasate în zonele special desemnate.
• Fiecare zonă de camping este împărțită în două zone, acestea fiind marcate cu panglici fluorescente. Corturile trebuie amplasate pe zonele desemnate. Între zone au fost organizate căi de acces/evacuare în caz de incendiu. Aceste zone trebuie să fie libere în permanență. Corturile amplasate în această zonă vor fi înlăturate de personalul zonei de camping.
• Nu este permisă amplasarea corturilor pe străzi, în zona de dușuri, în restaurant, în zona de toalete sau în zona de acces.
• Primul Ajutor - Ambulanțele Smurd / Crucea Roșie sunt în permanență prezente. Ai nevoie de prim ajutor? Sună la 112.

6. Camping curat – Pentru a păstra zona de camping curată, fiecare persoană va primi un sac de gunoi la sosire. Vă rugăm să lăsați sacul (plin), atunci când plecați, în zona desemnată.

7. Este PERMIS fumatul în zona de camping.

8. Sunt PERMISE în zona de camping:
• Rucsacuri și bagaje
• Alimente și conserve ambalate
• Apă în recipient de plastic închis
• Steaguri și selfie sticks
• Haine de ploaie
• Echipamente foto și video
• Medicamente
• Insulină (cu rețetă)

9. NU SUNT PERMISE în zona de camping:
• Participanțiilor nu le este permis accesul cu băuturi alcoolice
• Corturi de dimensiuni excesive
• Obiecte ascuțite, arme
• Containere din sticlă cu excepția: medicamentelor, deodorantelor, produselor de machiaj și parfumurilor
• Drone, jucării controlate prin telecomandă și articole sportive
• Droguri și / sau substanțe narcotice. Dacă asupra unui participant sunt găsite substanțe sau obiecte ilegale, acesta va fi predat autorităților
• Arzătoare cu gaz, instalțiile sau alte substanțe inflamabile sunt interzise la ordinul Pompierilor
• Generatoarele de curent îi deranjează pe cei care încearcă să doarmă și reprezintă un pericol. Lăsați-le acasă deoarece nu este permis accesul cu acestea în zona de camping.
• Torțe, candele, aragaze, grătare și grătare cu cărbuni, cuptoare și orice alte surse de foc: focul este periculos, în special într-o zonă cu atât de multe corturi alăturate. Este strict interzisă aprinderea focului. Acest lucru este valabil și pentru zona de festival.
• Animale de companie, cu excepția câinlor pentru persoane cu dizabilități.
• Umbrele, umbrele pliabile
• Mobilier de grădină
• Biciclete și skateboard-uri
• Graffiti
• Echipamente muzicale: cu riscul confiscării! Vă rugăm păstrați liniștea. Unele persoane doresc să doarmă mai mult.
• Activități comerciale: distribuirea de materiale în scopuri de publicitate este interzisă în zona de camping sau în zona de acces. Este interzis traficul de droguri, vânzarea de mâncare sau băutură, bilete etc. Este interzisă împărțirea de flyere și orice alte materiale publicitare.

10. Securitate
• Toți participanții în zona de camping vor trebui să se supună verificărilor corporale și a bagajelor, ori de câte ori vor intra în zona de camping. Obiectele confiscate nu vor putea fi recuperate ulterior. Participanții au dreptul de a lăsa aceste obiecte în mașină.
• Sfaturi pentru evitarea furturilor: lasă-ți obiectele de valoare acasă. Întreaga zonă de camping va fi păzită de către agenți de securitate, însă nu este recomandat să îți lași obiecte de valoare în cort, nesupravegheate. Niciunul dintre organizatori (supervizorii zonei de camping, organizatorul festivalului, autoritățile locale) nu pot fi răspunzători pentru bunuri pierdute sau furate. Dacă decizi să îți iei cu tine lucruri de valoare, le poți păstra în zona de dulapuri lângă intrarea în incintă.
• Deteriorarea zonei de camping, a toaletelor, dușurilor, piscinei, corpurilor de iluminat, restaurantului sau a oricărui alt obiect va fi pedepsit, iar persoane responsabilă va trebui să plătească valoarea pagubei.

11. Toți participanții în zona de camping trebuie să se comporte într-o manieră civilizată față de restul persoanelor.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
If you continue we'll assume that you understand this. Learn more.
ACCEPT